Aktualności 09 maja 2017

Bezpłatne zestawy komputerowe i dostęp do internetu czekają !

W związku z rezygnacją beneficjentów z udziału w projekcie pn.: „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gminie Krobia”, wynikającą ze zmiany miejsca zamieszkania, Gmina Krobia ogłasza dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych otrzymaniem zestawu komputerowego i łącza internetowego. Oferta kierowana jest do gospodarstw domowych z terenu gminy Krobia, spełniają...cych te same kryteria dochodowe, które upoważniają do otrzymania wsparcia w ramach: systemu pomocy społecznej, systemu świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16 – niepełnosprawność bez określonego stopnia) a także do rodzin zastępczych. Warto przypomnieć, że dzięki projektowi, na który gmina Krobia pozyskała unijną dotację, 100 gospodarstw domowych z terenu gminy Krobia otrzymało bezpłatne zestawy komputerowe wraz z dostępem do internetu. Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2017r., a formularze zgłoszeniowe dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi ( ul. Rynek 1 ), w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( ul. Powstańców Wlkp. 126 ) oraz na stronie internetowej Gminy Krobia - bip.krobia.pl
Opublikował: kontakt: info@fabryka.net.pl ostatnia zmiana: 2017-05-09 11:26:20