Inwestycje 30 stycznia 2017

Coraz bliżej budowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie

Coraz bliżej budowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie

Wniosek Gminy Krobia, dotyczący przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Gogolewo wraz z przebudową stacji uzdatniania wody we Florynkach, znalazł się na liście rankingowej, informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" ( w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub... rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"), objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek Gminy uzyskał 14,5 pkt, co uwzględniając liczbę mieszkańców objętych działaniem, dało mu 69 miejsce na liście. Warto dodać, że limit środków programu dla województwa wielkopolskiego, które mogą zostać przeznaczone na realizację zadań obejmujących gospodarkę wodno-ściekową, wynosi 17 415 817 euro i na chwilę obecną pozwolą one na realizację 77 wniosków. Zaprojektowana na zlecenie Gminy Krobia oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, ma mieć zdolność oczyszczania do 266,7 m3 na dobę. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 3 615 765, 55 zł, z czego 63,63% ma zostać pokryte ze środków pochodzących z PROW na lata 2014-2020.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-01-30 07:43:46