Aktualności 02 maja 2017

Dziś Dzień Flagi RP. Nie zapomnij jej wywiesić!

Dziś Dzień Flagi RP. Nie zapomnij jej wywiesić!

Dla zdecydowanej większości Polaków początek maja kojarzy się pewnością z tzw. „majówką” – okresem nieco dłuższego wypoczynku, wynikającego z przypadających w tym czasie dwóch ważnych dla Polaków świąt państwowych – Święta Pracy (1 maja) oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja (3 maja), ustanowionego ku pamięci spisanej 3 maja 1791 roku pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie wszyscy jednak pamiętają, iż pomiędzy tymi dwoma świętami wypada również inne, wymagające od nas nie mniejszej pamięci. 2 maja ustanowiony został bowiem Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a więc jednego z naszych najważniejszych symboli narodowych. Święto to wprowadzone zostało ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku, a wybór daty jego obchodzenia nie był przypadkowy. 59 lat wcześniej, biało-czerwona flaga zawisła bowiem nad ratuszem zdobytego Berlina. Warto dodać, że 2 maja obchodzony jest również Dzień Polonii i Polaków za Granicą, będący dowodem uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Po raz pierwszy biało-czerwone barwy zostały oficjalnie uchwalone za polski koloryt 7 lutego 1831 roku przez Sejm Królestwa Polskiego, jednakże towarzyszyły już one Polsce
i Polakom także we wcześniejszych latach. Jak pisał kronikarz Jan Długosz, w 1410 roku na polach Grunwaldu, armia Królestwa Polskiego dzierżyła chorągwie i sztandary z polskim godłem w postaci białego koronowanego orła na czerwonym tle, którego odtworzeniem stała się biało-czerwona flaga. Jej współczesny wygląd zatwierdziła ustawa Sejmu Ustawodawczego z 1919 – tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wprowadzane poprawki dotyczyły jedynie zmiany odcienia czerwieni, z karmazynowego na cynober, aż po dzisiejszy, nawiązujący do pierwotnego, nieco jaśniejszego odcienia karmazynu. Jak podają media, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości ma być okazją do kolejnej zmiany w polskich symbolach narodowych. Należy spodziewać się zmian barw na fladze i poprawionego wizerunku orła w naszym herbie. Barwy narodowe mają zostać określone na nowo, za pomocą współczesnych palet kolorów. Czy tak się stanie i jaki odcień ostatecznie zyska czerwony kolor na polskiej fladze? O tym przekonamy się być może jeszcze przed 11 listopada 2018 roku.

Ze względu na wagę Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej znajdziecie Państwo kilka wskazówek i informacji, które pozwolą godnie obchodzić się z tymże symbolem RP.

Flaga – używana na lądzie, jest jednym z najbardziej rozpowszechniony rodzaj weksyliów. Jest nią prostokątny płat, najczęściej o proporcjach 2:3 lub 1:2 (rzadziej 3:5 lub 5:8). Flaga mocowana jest do liny, za pomocą której wciąga się ją na maszt. Flagi niesione podczas marszów, wywieszane z okien oraz mocowane na słupach i latarniach ulicznych mają płat przymocowany do drzewca. Flaga państwowa może być używana zarówno przez władze i instytucje państwowe, jak również przez obywateli i instytucje prywatne. W Polsce nazwą flaga państwowa określa się flagę o dwóch pasach poziomych równej szerokości, białym u góry i czerwonym u dołu, w proporcjach 5:8. Flaga państwowa z godłem z kolei ma dwa pasy poziome – u góry biały, u dołu czerwony i herb Rzeczypospolitej Polskiej, nazywany obecnie godłem państwowym RP, pośrodku pasa białego. Flagi tej mogą używać jedynie polskie przedstawicielstwa i misje (także wojskowe) za granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne samoloty podczas lotów za granicą. Nie powinna ona zatem być wywieszana przez osoby prywatne, zarówno w naszych domostwach, jak i na różnego rodzaju pojazdach. Flaga eksponowana publicznie musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta lub postrzępiona. Flaga państwowa może pozostawać na maszcie lub drzewcu od świtu do zmroku, a jeżeli ma pozostać dłużej, winna być odpowiednio oświetlona. Na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami. Nie powinno się wywieszać flagi w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze. W czasie burzy, bardzo silnego wiatru lub śnieżycy, flagę należy jak najszybciej zdjąć. Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie i nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem. Nie można jej też stosować jako nakrycia stołu bądź opakowania jakiegoś przedmiotu. Na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków. Co prawda powszechny stał się zwyczaj umieszczania na barwach narodowych nazw miejscowości, z których przyjeżdżają np. kibice na zawody sportowe, jednak aby nie naruszać zasad, powinny to być barwy narodowe, a nie flaga o proporcji 5:8. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie. Możliwe jest także godne zniszczenie flagi przez rozdzielenie barw. Flaga z kirem to znak żałoby. Kir to czarna wstęga, którą wiąże się na drzewcu flagi powyżej skraju górnego płata. Oba końce wstęgi nie powinny być jednak dłuższe od połowy długości flagi.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-05-02 09:06:17