Aktualności 26 kwietnia 2017

Ogłoszenia wyboru partnerów projektu na wspólne przygotowanie i realizacji projektu

Ogłoszono wyboru partnerów projektu na wspólne przygotowanie i realizacji projektu współfinansowanego z środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na latach 2014-2020 Oś Priorytetowa VII, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne.


Więcej w BIP Gminy KrobiaOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-04-26 17:37:54