Inwestycje 20 lutego 2017

Radni podjęli decyzję

Radni podjęli decyzję

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Rady Miejskiej w Krobi, które z udziałem radnych również spoza tej komisji odbyło się w dniu 13 lutego br., podjęto decyzję o przeznaczeniu kwoty 300 tys. zł, ujętej w budżecie Gminy Krobia na 2017 rok w ramach zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg i chodników w Gminie”. Kwota ta, wzorem lat ubiegłych, jest przeznaczona na realizację "mniejszych" inwestycji drogowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowych lub modernizacji istniejących chodników. Zgodnie z podjętymi decyzjami, w ramach ww. środków planowane są w 2017 roku:
- przebudowa chodnika w Gogolewie (od posesji 40 do 46) – długość ok. 150 mb.,
- przebudowa chodnika w Pudliszkach przy ul. Fabrycznej ( od HJ Heinz w stronę "Kokoszek") – kolejny etap – ok. 200 mb,
- budowa chodnika w Nieparcie (posesje 41a-42a) włącznie z budową kanalizacji deszczowej na odcinku – ok. 50 mb.,
- budowa chodnika w Żychlewie (posesje 61a-68) – ok. 80 mb.,
- remont rozjazdu, poszerzenie drogi asfaltowej oraz utwardzenie drogi do posesji 55 w Kuczynie – ok. 135 mb.,
- przebudowa chodnika w Grabianowie (posesje 9-12) – ok. 144 mb.,
- budowa drogi w Starej Krobi - w kierunku posesji 41 i 45.

Warto zaznaczyć, że powyższe zadania zostały wpisane do uchwały budżetowej w ramach funduszu sołeckiego, co determinowało ich wybór w zakresie realizacji kompleksowej. Zgodnie bowiem z kilkuletnią praktyką stosowaną w gminie Krobia, środki w ramach funduszu sołeckiego w pierwszej kolejności przeznaczone są na zakup materiałów, natomiast z zarezerwowanej puli 300 tys. zł, finalizowane jest wykonanie prac - głównie budowlanych. Podczas posiedzenia komisji zadecydowano również, iż z puli 300 tys. zł zmodernizowane zostanie ok. 200 mb. chodnika przy ul. Poznańskiej w Krobi (od ul. Sobieskiego do ul. Zachodniej). Ponieważ wybrane ro realizacji zadanie nie wyczerpują wszystkich potrzeb w zakresie budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej, radni zadecydowali również, iż ramach posiadanych w przyszłości środków, zrealizowane zostaną zadania wpisane obecnie na "listę zadań oczekujących". Będzie to modernizacja chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w Krobi (od nr 15 do 25) – ok. 140 mb., budowa drogi przy placu zabaw w Gogolewie – ok. 30 mb., utwardzenie terenu przy posesji nr 9 w Rogowie ( w okolicy wiaty przystankowej ) oraz budowa chodnika przy ul. Dworcowej w Krobi ( w kierunku Grabianowa ). Wszystkie powyższe zadania dotyczą mienia gminnego, a więc dróg gminnych lub gminnych terenów (jak np. w Rogowie). Biorący udział w spotkaniu radni wskazali również na potrzebę budowy chodników przy drogach powiatowych, m.in. w Nieparcie, Potarzycy, Rogowie, Krobi przy ul. Jutrosińskiej i Miejsko – Góreckiej, Sułkowicach czy Posadowie. Zgodnie jednak ustalono, że ich finansowanie z budżetu gminnego będzie możliwe jedynie w partnerstwie z Powiatem Gostyńskim. Jako przykład takiego partnerstwa wskazano inicjatywy w zakresie budowy lub modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy Krobia np. przebudowę drogi do Karca, modernizację drogi w Kuczynce czy konieczny remont drogi w Chwałkowie, które to przedsięwzięcia ustalono jako priorytetowe. Podczas posiedzenia komisji zwrócono ponadto uwagę na fakt, iż na część inwestycji sporządzono już dokumentację (np. na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Niepart – Gostkowo, przebudowę fragmentu drogi wraz z chodnikiem w Potarzycy - w kierunku do Chwałkowa, czy też budowę ścieżki Krobia – Chumiętki). Na chwilę obecną nie ustalono jeszcze harmonogramu realizacji prac, o których rozmawiano podczas posiedzenia. Wymagają one bowiem analizy pod kątem wykonania, co w niektórych przypadkach sprowadzać się będzie do sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej czy też kosztorysów.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-02-20 09:43:22