Aktualności 04 kwietnia 2017

Zapraszamy na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krobi Łukasz Kubiak serdecznie zaprasza na XXXI sesję Rady Miejskiej w Krobi, która odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krobi  ul. Rynek 1.

 

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Krobi :

1. Otwarcie i sprawdzenie obecności radnych.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Rozpatrzenie  projektów  uchwał w sprawie :

a. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Krobia instrumentem płatniczym

b. zmiany Uchwały Nr XXVII/239/2016 Rady Miejskiej  w Krobiz dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Krobia  na lata 2017 - 2028,

c. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2017.

5.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

6.  Wolne głosy i wnioski.

7.  Zakończenie.Opublikował: Aurelia Sikorska kontakt: rada@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-04-04 13:54:22