Komunikaty 07 czerwca 2019

Ankieterzy zapukają do drzwi

Ankieterzy zapukają do drzwi

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie gminy Krobia ankieterzy statystyczni realizują następujące badania ankietowe:
- czerwcowe badanie rolnicze,
- badanie pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach dostępne są na http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm oraz https://poznan.stat.gov.pl/…/statystyczne-badania-ankietowe…