Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze

BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2021 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

BUDŻET GMINY KROBIA NA ROK 2021 – zapraszamy do współtworzenia dokumentu!

 

Trwają już prace nad projektem uchwały budżetowej Gminy Krobia na rok 2021. Wzorem lat ubiegłych Mieszkańcy mogą składać wnioski o ujęcie w tym projekcie przedsięwzięć, które z ich perspektywy są istotnymi dla efektywnego funkcjonowania naszej Gminy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach nad budżetem
i do wypełniania formularzy. Propozycje i sugestie mieszkańców zostaną następnie przeanalizowane pod kątem celowości
i możliwości ich wykonania.

Wniosek  powinien być podpisany przez mieszkańca lub grupę mieszkańców z podaniem danych adresowych i kontaktowych. Formularz wniosku można pobrać:

a)  u Sołtysów,

b)  na stronie internetowej www.krobia.pl,

c)   w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (codziennie w godzinach otwarcia Urzędu, tj. poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek - piątek 7:00 – 15:00).

Termin składania wniosków upływa 22 września 2020 r.

Miejsce i forma złożenia wniosku – Sołtys, Urząd Miejski w Krobi lub pocztą elektroniczną na adres skarbnik@krobia.pl

Przypominamy, że również do 30 września 2020 r. składane są wnioski w formie uchwał rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Na przedsięwzięcia w 22 wioskach naszej Gminy w budżecie przeznaczono kwotę ok. 528.000,00 zł.

 

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KROBIA NA ROK 2021Opublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2020-08-31 09:18:34