Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
OSP 03 stycznia 2022

Będzie jeszcze bezpieczniej

Będzie jeszcze bezpieczniej

Kolejne dwa automatyczne defibrylatory (AED) zamontowane zostały w grudniu w obiektach użyteczności publicznej w na terenie gminy Krobia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że są to urządzenia, które w przypadku utraty przytomności spowodowanej na przykład nagłym zatrzymaniem krążenia, analizują rytm pracy serca poszkodowanego oraz podejmują decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, AED wysyła impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. Ponieważ AED to urządzenie automatyczne, mogą być używane przez osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego. Są bardzo intuicyjne, a dzięki komunikatom głosowym i świetlnym prowadzą osobę udzielającą pomocy przez poszczególne jej etapy - od naklejenia elektrod na ciało, poprzez uciski klatki piersiowej, aż do ewentualnej defibrylacji. Zakupione przez krobski samorząd defibrylatory posiadają ponadto wbudowany tryb pediatryczny, po aktywowaniu którego urządzenie samo dostosowuje energię wyładowania do potrzeb pacjentów pediatrycznych (dzieci), bez konieczności zmiany elektrod. Koszt zakupu 2 AED, które zamontowane zostały w budynkach Krobskiego Centrum Usług Społecznych oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalnego KROB_KULT, wyniósł nieco ponad 15 tys. zł. Obecnie na terenie gminy Krobia dostępnych jest 12 automatycznych defibrylatorów zamontowanych w miejscach publicznych - m.in. w Urzędzie Miejskim w Krobi, kinie "Szarotka", świetlicach wiejskich oraz w Krobskim Centrum Usług Społecznych w Krobi i Centrum KROB_KULT, zaś kolejne 3 znajdują się na wyposażeniu jednostek OSP. Dzięki nim z pewnością podniesiony został poziom bezpieczeństwa mieszkańców, który jest jednym z priorytetów działań gminnego samorządu.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2022-01-03 09:09:54