Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 24 marca 2021

Bezpłatne zabiegi weterynaryjne

Bezpłatne zabiegi weterynaryjne

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały nr XXX/243/2021 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krobia w 2021 r. roku, składać można wnioski na zabiegi weterynaryjne u psów i kotów, wykonywane na koszt Gminy Krobia. Zakres zabiegów obejmuje: sterylizację, kastrację, uśpienie ślepego miotu oraz zaczipowanie. Wniosek pobrać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Krobi (ul. Rynek 1) lub ze strony http://krobia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1128&id=7707 natomiast złożyć go należy w Biurze Obsługi Klienta.