Komunikaty 15 maja 2024

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Krobi informuje o dokonaniu wyboru oferty i przyznaniu dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku. Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu Nr 78/2024 Burmistrza Krobi z dnia 15 maja 2024 roku (tutaj dać odnośnik przekierowujący do zarządzenia), dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krobia.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2024-05-15 13:44:23
Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz