Oferta pracy 09 kwietnia 2019

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jan

Ogłoszenie o konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Gminy Krobia w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi  .

Oferujemy  pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Pisemne zgłoszenie do konkursu oraz dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krobi lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi”, w terminie do dnia 10 maja 2019r. Więcej szczegółów w załączniku