Oświata 11 maja 2018

Burmistrz Krobi ogłasza konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi

Burmistrz Krobi ogłasza  konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi, z siedzibą przedszkola : ul. Kobylińska 4, 63-840 Krobia.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia. Oferty należy w terminie do dnia 25 maja 2018 r.  do godz. 1500 - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Krobi. Więcej w BIP