Komunikaty 28 lutego 2019

Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowych

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 450, z późn. zm.) do zgłaszania swojej kandydatury na członków komisji konkursowych, powołanych do oceny ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019 złożonych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Krobi zarządzeniem nr 16/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

Pliki do pobrania:Opublikował: Barbara Gryczka kontakt: pelnomocnik@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-02-28 13:53:59