Komunikaty 14 lutego 2019

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Burmistrz Krobi ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej przewidzianych do zlecenia przez Gminę Krobia w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach priorytetów zadań określonych w uchwale nr LII/443/2018 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Termin składania ofert upływa 8 marca 2019 r. o godzinie 15:00.

Wzory ofert do pobrania: https://krobia.pl/Dokumenty_do_pobrania.html

Więcej informacji w BIP.Opublikował: Barbara Gryczka kontakt: pelnomocnik@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-02-14 09:59:57