Aktualności z NGO 08 grudnia 2017

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi ogłasza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert realizacji zadań publicznych w realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2018 roku.

Więcej w BIPOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-12-08 14:02:12