Aktualności 21 lipca 2017

By lepiej poznać okoliczną przyrodę

By lepiej poznać okoliczną przyrodę

16 tablic informacyjno-edukacyjnych, opisujących gatunki drzew, zamontowanych zostało przez gminny samorząd w parku im. Jana Pawła II w Krobi. Dzięki tablicom, których koszt zakupu i montażu wyniósł niespełna 2500 zł, miłośnicy przyrody będą mogli teraz nie tylko obserwować drzewa i wypoczywać w ich cieniu, ale także nieco więcej o nich się dowiedzieć. Tablicami, które stworzyły pewnego rodzaju ścieżkę dendrologicczną, oznakowane zostały: kasztanowce zwyczajne, wiąz szypułkowy, klony zwyczajne, dęby szypułkowe, lipy szerokolistne, jesiony wyniosłe, a także robinia akacjowa, platan i grab pospolity. Miejmy nadzieję, że tablice długo służyć będą mieszkańcom, a szczególnie dzieciom i młodzieży w celach edukacyjnych i nie staną się obiektem "zainteresowania" wandali.

 

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-08-02 23:31:25