OSP 30 września 2018

By mogli działać jeszcze skuteczniej

By mogli działać jeszcze skuteczniej

Sprzęt o wartości 84 tys. zł trafi niebawem do strażaków z 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krobia. Znajdą się wśród niego m.in. automatyczne defibrylatory (AED), zestawy ratownictwa medycznego (m.in. torby ratownicze i deski ortopedyczne), pilarki do drewna, agregaty prądotwórcze, parawany do osłony miejsca wypadku, a także zestaw do oznakowania miejsca akcji, bosaki dielektryczne oraz detektor prądu. Środki na zakup sprzętu Gmina Krobia pozyskała w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto podkreślić, że poziom dofinansowania sprzętu wynosi 99% kosztów jego zakupu, co oznacza, że środki własne Gminy Krobia wyniosą w tym przypadku jedynie 840 zł. Umowa o dofinansowanie zadania podpisana została 27 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a jej sygnatariuszami byli Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Z-ca Burmistrza Krobi Michał Listwoń i Skarbnik Gminy Krobia Damian Walczak, reprezentujący krobski samorząd.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-09-30 12:52:04