Oferta pracy 26 stycznia 2018

Czekamy na stażystów

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu opublikował na swojej stronie internetowej informację o uruchomieniu z dniem 1 lutego br naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej .
Wzorem lat ubiegłych Urząd Miejski w Krobi zachęca wszystkich zainteresowanych, którzy chcieli by zapoznać się z pracą urzędnika i poznać zasady funkcjonowania samorządu oraz zaangażować się w realizację zadań gminy.

Jest na to szansa, dlatego informujemy, że rozpoczynamy  przyjmowanie zgłoszeń osób chętnych do odbycia stażu w naszym Urzędzie . Staż organizowany jest dla osób bezrobotnych w ramach limitu i kryteriów ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu .

 Oferty zawierające:

·         Podanie o przyjęcie na staż i życiorys,

 

prosimy przesyłać z dopiskiem na kopercie: „staż w Urzędzie Miejskim w Krobi ”.

na adres:

Urząd Miejski w Krobi

Rynek 1

63-840 Krobia

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta, mieszczącego się w budynku Ratusza do dnia

7 lutego  2018 roku.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych .

Szczegółowe warunki odbycia stażu znajdą Państwo na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu. http://pup.gostyn.pl/news/content/647