Aktualności 19 kwietnia 2018

Czy będziemy teraz oddychali zdrowszym powietrzem?

Czy będziemy teraz oddychali zdrowszym powietrzem?

1 maja 2018 r. zacznie obowiązywać uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, dotycząca wprowadzenia na terenie województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Głównym celem podjęcia uchwały, która przyjęta została w grudniu 2017 roku, jest zapobieżenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi oraz na środowisko nas otaczające. Dokument wprowadza szereg ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji do spalania paliw (kotłów, kominków i pieców). Zakazuje on między innymi stosowania paliw stałych najgorszej jakości, w tym:
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%,
- węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z parametrów jakościowych, tj.: wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, zawartość popiołu nie więcej niż 10%, zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %.

Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:
- do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
- do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Z treścią uchwały oraz informacyjną kampanią antysmogową, prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, można zapoznać się na stronie https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_pow…Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-04-19 14:43:03