Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Inwestycje 09 listopada 2020

„Czyste Powietrze”, a zaświadczenie o dochodach

„Czyste Powietrze”, a zaświadczenie o dochodach

Gmina Krobia informuje, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, które są wymagane do wniosku o dofinansowanie w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze” wydawane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krobi (ul. Powstańców Wlkp. 126, tel. 65 57 11 109).
W październiku br. rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Aktualny nabór wniosków dedykowany jest beneficjentom uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
W ramach programu dofinansowanie można uzyskać m. in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej.
Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste.../