Inwestycje 19 września 2019

Dobra współpraca zawsze popłaca

Dobra współpraca zawsze popłaca

9 września dokonano odbioru kolejnej inwestycji drogowej na terenie gminy Krobia. W Wymysłowie wybudowana została droga z kostki betonowej, której długość wynosi blisko 140 mb. W ramach zadania zlikwidowano również przydrożny rów, który zabudowany został kolektorem kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi. Koszt inwestycji wyniósł 241 172,45 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala z Sobiałkowa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że część zadania, w kwocie 200 186,00 zł, sfinansowana zostanie przez lokalną firmę Print-Box sp. z o.o. s.k. Na podstawie umowy zawartej z Gminą Krobia przedsiębiorstwo przekazywać będzie do 2023 roku określone kwoty, które stanowić będą jego wkład finansowy w realizację inwestycji. Z całą pewnością przedsięwzięcie to wskazać można jako dobry przykład współpracy sektora publicznego i prywatnego, która przynosi wymierne korzyści również dla mieszkańców wspólnoty lokalnej.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-09-23 09:09:18