Aktualności 02 lutego 2018

Gdyby nie Oni...

Gdyby nie Oni...

Pomimo, iż w większości wielkopolskich miejscowości kolejne rocznice Powstania Wielkopolskiego obchodzone są najczęściej 27 grudnia, mieszkańcy gminy Krobia już od kilku lat wspominają powstanie i jego żołnierzy w ostatnich dniach pierwszego miesiąca roku. 30 stycznia 1919 r. odbył się bowiem w Krobi pogrzeb Stanisława Konarskiego i Antoniego Kubackiego - powstańców kompanii krobskiej poległych w walkach pod Kąkolewem, który przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Tegoroczne uroczystości upamiętniające 99.rocznicę Powstania Wielkopolskiego odbyły się 28 stycznia i zapoczątkowała je msza św. w kościele parafialnym w Nieparcie, przed którą delegacja Gminy Krobia oraz Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi złożyły jeszcze wieńce na mogile Powstańców Wielkopolskich na krobskim cmentarzu oraz na Rynku - przy tablicy upamiętniającej wymarsz do powstania kompanii krobskiej. Po nabożeństwie jego uczestniczy przemaszerowali na cmentarz w Nieparcie, gdzie na zbiorowej mogile Powstańców Wielkopolskich - Stefana Błaszczyka, Józefa Dąbrowskiego i Jana Szafrańskiego, delegacje gminnego i powiatowego samorządu, a także organizacji społecznych oraz zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Druga część uroczystości odbyła się w świetlicy wiejskiej w Gogolewie, na scenie której zaprezentowała się Dziecięco - Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi, Zofia Niewmierzycka oraz młodzież Szkoły Podstawowej w Nieparcie. Warto dodać, że słowno-muzyczny montaż w wykonaniu tej ostatniej był okazją do przybliżenia historii Powstania Wielkopolskiego i jego bohaterów nie tylko zgromadzonym, ale również samym uczniom nieparckiej placówki, która być niebawem nosić będzie imię właśnie Powstańców Wielkopolskich. Cieszy fakt, że w przygotowanie tegorocznej uroczystości, prócz jej głównych organizatorów - Gminy Krobia oraz Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Krobi, włączyło się wiele osób i instytucji, w tym Kolo Gospodyń Wiejskich w Gogolewie, sołtys Gogolewa czy też uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Nieparcie. Pewnym rozczarowaniem jest natomiast to, że uroczystość, a szczególnie jej druga część w świetlicy wiejskiej w Gogolewie, nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy. O ile próbować uzasadnić można to "okresem grypowym" oraz tym, że nie wszyscy interesują się historią i być może nie czują szczególnej potrzeby wspominania zwycięskiego zrywu niepodległościowego Wielkopolan, o tyle bardzo trudno zrozumieć, iż tylko niewielka część występującej na scenie młodzieży mogła liczyć na wsparcie i podziw swoich najbliższych. A szkoda, bowiem poczucie zainteresowania i dumy, szczególnie ze strony swoich rodziców, dla wielu młodych osób jest motywacją do rozwijania własnych umiejętności i pasji, a także przyczynia się do budowania pozytywnych relacji na linii rodzic-dziecko oraz pielęgnowania tego, co w życiu powinno być ważne - m.in. poczucia wspólnoty i lokalnej tożsamości.

Galeria_Facebook Gmina KrobiaOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-02-02 15:43:52