Komunikaty 02 lipca 2019

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Burmistrz Krobi informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku z rodzajów zadań w zakresie kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 58/2019 Burmistrza Krobi z dnia 23 maja 2019 roku dokonano wyboru oferty realizacji zadania publicznego z zakresu zadania: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka siatkowa wśród dzieci i młodzieży” i przyznano dotację na jego realizację.

 

Więcej informacji w BIP.