Aktualności z NGO 04 września 2017

Jak zachęcać ludzi do działań ?

Jak zachęcać ludzi do działań ?

To właśnie pytanie było tematem przewodnim tegorocznego - IX spotkania dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Krobia, które 25 sierpnia odbyło się w Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Pudliszkach. W spotkaniu udział wzięło 35 repezentantów stowarzyszeń i grup nieformalnych, a także przedstawiciele gminnego samorządu, w tym burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, Sekretarz Gminy Krobia Katarzyna Szablewska oraz kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi Agnieszka Linowska, którzy szczególnie mocno podkreślali rolę organizacji pozarządowych w realizacji założeń polityki gminy Krobia, opartej na modelu partycypacji społecznej. W Pudliszkach pojawili się tego dnia również przedstawiciele Centrum PISOP, które w ramach współpracy z Gminą Krobia już od wielu lat wspiera merytorycznie i finansowo lokalne organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Dzięki współpracy z Centrum, w spotkaniu w Pudliszkach udział wzięła m.in. Edyta Naskręt - liderka działająca na obszarze gminy Rawicz, która opowiedziała zgromadzonym o działaniach wolontarystycznych we wsi Łaszczyn, stającej się wsią tematyczną z lawendą w tle. Spotkanie, jak każdego roku, było również okazją do dyskusji na temat obecnych i przyszłych działań Gminy Krobia, stąd też burmistrz Krobi zachęcił wszystkich zgromadzonych do udziału w pracach nad przyszłorocznym budżetem, w tym do składania swoich propozycji w ramach funduszu miejskiego na rok 2018.

Galeria_Facebook Gmina KrobiaOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-09-04 07:22:51