Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 08 maja 2020

Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilu dni, 4 maja rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia. Wykonawcą zadania, polegającego na przebudowie ul. Mikołaja Kopernika w Krobi, jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. Zakres prac, wycenionych na kwotę 1 578 016,08 zł (brutto) i realizowanych na odcinku blisko 0,5 km, obejmuje przede wszystkim przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie, z kostki brukowej, jezdni o szerokości 5,5 m i chodników. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstaną wyniesione skrzyżowania z ulicami: Cichą, Słoneczną i Kwiatową oraz zjazdy na posesje. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą prac umową, zadanie winno się zakończyć przed 1 października br. Warto podkreślić, że jest to kolejna inwestycja na terenie gminy Krobia, rozpoczynająca się w trudnym dla całego społeczeństwa okresie, która realizowana będzie przez miejscowy podmiot gospodarczy. To zaś bez wątpienia może mieć wymierny i pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy.