Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Inwestycje 08 maja 2020

Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Kolejna inwestycja dla mieszkańców, wspierająca jednocześnie lokalny rynek pracy.

Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilu dni, 4 maja rozpoczęła się kolejna inwestycja realizowana przez Gminę Krobia. Wykonawcą zadania, polegającego na przebudowie ul. Mikołaja Kopernika w Krobi, jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Patryk Borowczyk z Krobi. Zakres prac, wycenionych na kwotę 1 578 016,08 zł (brutto) i realizowanych na odcinku blisko 0,5 km, obejmuje przede wszystkim przebudowę kanalizacji deszczowej oraz wykonanie, z kostki brukowej, jezdni o szerokości 5,5 m i chodników. Ponadto w ramach przedsięwzięcia powstaną wyniesione skrzyżowania z ulicami: Cichą, Słoneczną i Kwiatową oraz zjazdy na posesje. Zgodnie z podpisaną z wykonawcą prac umową, zadanie winno się zakończyć przed 1 października br. Warto podkreślić, że jest to kolejna inwestycja na terenie gminy Krobia, rozpoczynająca się w trudnym dla całego społeczeństwa okresie, która realizowana będzie przez miejscowy podmiot gospodarczy. To zaś bez wątpienia może mieć wymierny i pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy.