Aktualności 07 maja 2018

Kolejny odcinek ścieżki oficjalnie otwarty!

Kolejny odcinek ścieżki oficjalnie otwarty!

Kolejny odcinek ścieżki oficjalnie otwarty!

Jednym z priorytetów Gminy Krobia i Powiatu Gostyńskiego jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Z myślą o nich, a szczególnie w trosce o pieszych i rowerzystów, samorządy każdego roku przekazują niemałe środki na poprawę infrastruktury drogowej, w tym budowę ścieżek pieszo-rowerowych. 3 maja oficjalnie otwarto odcinek ścieżki Pudliszki - Karzec, chociaż jak podkreślił Starosta Gostyński Robert Marcinkowski, nie jest to zakończenie inwestycji, ale jedynie kolejnego jej etapu. Samorząd powiatowy zabiegał będzie bowiem o to, by piesi, rowerzyści czy miłośnicy jazdy na rolkach, w kolejnych latach bezpiecznie mogli przemieścić się z Krobi do Ponieca. Zadowolenia z realizacji przedsięwięcia nie krył również Burmistrz Krobi Sebastian Czwojda, który podkreślił, że budowa oddanego do użytku w ubiegłym roku kolejnego odcinka ścieżki jest między innymi efektem dobrej współpracy pomiędzy Gminą Krobia i Powiatem Gostyńskim. Przypomnijmy, że ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Pudliszkami, a Karcem powstała w ubiegłym roku w ramach inwestycji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Pudliszki – Karzec wraz z przebudową dwóch obiektów mostowych. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez powiat gostyński z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2017 rok w wysokości 1 251 800,00 zł. Resztę (2 315 062,31 zł) dołożyły ze swoich budżetów powiat gostyński i gmina Krobia. Całość prac kosztowała 3 566 862,31 zł brutto.Obecnie piesi i rowerzyści mogą bezpiecznie pokonać 5,5 - kilometrową trasę z Krobi do Karca, a z inwestycji korzysta każdego dnia kilkaset osób.

Galeria_facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-05-08 20:57:32