Oferta pracy 26 kwietnia 2024

Konkurs na stanowisko pracy – dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na urzędnicze stanowisko kierownicze Dyrektora nowo powstającej jednostki organizacyjnej Gminy Krobia: Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 17 maja 2024 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki i Centrum Kultury, Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz