Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Inwestycje 20 lipca 2020

Moja Woda

Moja Woda

1 lipca ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn. „Moja Woda”. Zgodnie z jego założeniami dofinansowanie otrzymać można na realizację inwestycji mających na celu zatrzymanie wody opadowej i roztopowej na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie jej na miejscu, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane poza nieruchomość (na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.). Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać w ramach programu dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
Więcej informacji na temat programu „Moja Woda”