Aktualności z NGO 03 kwietnia 2019

Nabór na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobi

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U z 2019 r., poz. 506) oraz rozdziału 4 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Krobi, stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/129/2016 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów i nadania jej statutu ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016r. poz. 1635) Burmistrz Krobi ogłasza nabór kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Krobia.  Nabór prowadzony jest od 03.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

Więcej informacji w BIP