Sport 03 stycznia 2024

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów – rusza nabór wniosków

Nagrody sportowe dla zawodników i trenerów – rusza nabór wniosków

Nagrody finansowe za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym otrzymać mogą zawodnicy, który osiągnęli dane wyniki lub trenerzy prowadzący ich szkolenie. Nagrody przyznaje się za wyniki uzyskane w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w danym naborze za osiągnięcia z 2023 roku) w dyscyplinach mających znaczenie dla Gminy Krobia, które zostały wyszczególnione w Uchwale nr XLIII/360/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r. (link na końcu).

Aby zawnioskować o przyznanie nagrody, należy złożyć stosowny wniosek w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Krobi (Ratusz – Krobia, ul. Rynek 1) do dnia 28 lutego 2024 roku. Wniosek złożyć można osobiście poprzez wizytę w Urzędzie, tradycyjną drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Wzory stosownych wniosków o przyznanie nagrody sportowej stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do ww. Uchwały
(link do Uchwały: http://krobia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1364&id=8221).

Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z treścią ujętych w ww. Uchwale zasad i trybem przyznawania nagród sportowych. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi pod nr tel. 504-103-238.

 

 

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz