Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Aktualności 12 listopada 2020

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

Skromniejszy niż w latach poprzednich przebieg mają tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości na ziemi krobskiej. Panująca pandemia koronawirusa oraz towarzyszący jej szereg obostrzeń sprawiły, że zrezygnowano m.in. z manifestacji patriotycznej na krobskim Rynku oraz okolicznościowego programu artystycznego, który odbywał się zazwyczaj w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Krobi, odprawiona została natomiast Msza św. w intencji Ojczyzny, po której przedstawiciele krobskiego samorządu oraz I Starszy Bractwa Kurkowego w Krobi złożyli wspólny wieniec w miejscu pamięci na krobskim Rynku. Drugi z wieńców zawisł tradycyjnie przy tablicy na Wyspie Kasztelańskiej, upamiętniającej opór, jaki Prusakom stawili krobscy uczniowie na początku XX wieku. Do godz. 17:00 trwa również VIII edycja Krobskiej Gry Miejskiej, zatytułowanej "Jak gruszki na wierzbie wyrosły". W tym roku dedykowana jest ona rodzinom i ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywa się online. Pomimo innego niż w latach poprzednich przebiegu tego jednego z najważniejszych dla Polaków świąt narodowych pamiętajmy, że jednym z symboli naszej wolności, suwerenności i jedności, o które przed laty walczyli nasi przodkowie, są biało - czerwone flagi. Jeżeli zapomnieliśmy ich wywiesić w naszych domostwach, mamy na to jeszcze co najmniej kilka godzin. Pamiętajmy bowiem, że na manifestowanie patriotyzmu nigdy nie jest za późno!