Komunikaty 12 stycznia 2018

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Wzorem lat ubiegłych, ma mocy ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Powiatem Gostyński, a Gminą Krobia, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi uruchomiony został punkt udzielania nieodpłatnych porad prawnych. Pomocy prawnej udzielają radcowie prawni, wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, z którymi spotkać można się w każdą środę, od godz. 15:00 do 19:00. Przypomnijmy, że ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przewiduje, iż darmowa pomoc prawna przysługuje:

1) młodzieży do 26 roku życia,
2) osobom fizycznym, którym w roku poprzedzającym, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
3) osobom, które ukończyły 65 lat,
4) osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
5) kombatantom,
6) weteranom,
7) osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
8) kobietom w ciąży

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności. Na terenie powiatu gostyńskiego punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały utworzone w każdej gminie, a ich lokalizacja i godziny funkcjonowania dostępne są m.in. na stronie internetowej Powiatu Gostyńskiego.Opublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-01-15 11:28:41