Aktualności 17 stycznia 2019

Nieodpłatna pomoc prawna na nowych zasadach

Nieodpłatna pomoc prawna na nowych zasadach

W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady udzielania mieszkańcom gminy Krobi nieodpłatnej pomocy prawnej. Z darmowych porad prawnych może skorzystać każdy, kto złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Zgodnie z informacją organizatora nieodpłatnej pomocy prawnej, którym jest starosta gostyński,
od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez Powiat Gostyński według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Można to uczynić telefonicznie - pod numerem 881 008 140 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00), przez internet - na stronie: https://powiatgostynski.npp-24.pl/ lub poprzez email rejestracjanpp@powiat.gostyn.pl.
Przypomnijmy, że wzorem lat ubiegłych również i w tym roku w gminie Krobia funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( ul. Powstańców Wielkopolskich 126), w którym radcowie prawni oraz w tym roku także adwokaci, wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, świadczą nieodpłatną pomoc prawną w każdą środę miesiąca, w godz. 15:00 – 19:00.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-01-17 21:36:33