Aktualności 07 lutego 2018

Nowy sołtys wybrany!

Nowy sołtys wybrany!

6 lutego odbyły się wybory uzupełniające sołtysa Domachowa, które zarządzone zostały w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego włodarza sołectwa - Zygmunta Pawlaka. W zebraniu, któremu przewodniczył radny Rady Miejskiej w Krobi Roman Olejniczak, uczestniczyło 84 mieszkańców Domachowa. Na nowego sołtysa wioski zgłosili oni dwie kandydatury - Magdaleny Pawlak oraz Bogdana Pawlaka. W wyniku tajnego głosowania większe poparcie społeczne otrzymał ten drugi, na którego oddano 51 głosów. Kontrkandydatkę poparły natomiast 33 osoby. Nowo wybrany gospodarz sołectwa poprosił w swoim wystąpieniu zgromadzonych o wsparcie i zachęcił do współpracy. "Domachowo to wóz, który trzeba ciągnąć, a ja potrzebuję pomocy z waszej strony" - apelował Bogdan Pawlak. Podkreślił on również, że priorytetem są obecnie drogi, zarówno gminne, jak i powiatowe, które wymagają remontów. "Jest dużo do zrobienia, ale cel osiągniemy tylko działając razem" – dodał nowy sołtys Domachowa. Zebranie wyborcze było również okazją do złożenia podziękowań za pracę Zygmuntowi Pawlakowi, który funkcję włodarza wioski pełnił przez 44 lata. Ustępujący sołtys nie krył wzruszenia, dziękując jednocześnie wszystkim mieszkańcom za współpracę na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. W dalszej części zebrania mieszkańcy sołectwa wybrali także swoich przedstawicieli do Gminnej Spółki Wodnej, którymi zostali Jan Bujaka i Wiesław Świerczewski. Pod dyskusję poddano również wybór nowego opiekuna świetlicy wiejskiej w Domachowie, jednak żadna kandydatura ze strony mieszkańców nie padła. Nowemu sołtysowi Domachowa życzymy dobrej współpracy z mieszkańcami oraz osiągnięcia założonych celów, a byłemu włodarzowi sołectwa nieustającego zdrowia oraz satysfakcji ze wszystkich pozytywnych zmian, które z jego udziałem zaszły w Domachowie na przestrzeni lat.

Galeria_facebookOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2018-02-07 15:30:24