Komunikaty 13 sierpnia 2019

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania w Krobi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Adama Mickiewicza w Krobi wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projketu mpzpOpublikował: kontakt: krobia@krobia.pl ostatnia zmiana: 2019-08-13 14:44:58