Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz
Komunikaty 03 lutego 2021

Odbierz decyzję podatkową osobiście!

Urząd Miejski w Krobi informuje, że w 2021 r., ze względu na pandemię, decyzje podatkowe nie będą doręczane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Krobi. W związku z powyższym decyzje te wydawane będą mieszkańcom Krobi w Urzędzie Miejskim w Krobi (w ratuszu) od środy 3 lutego do piątku 5 lutego oraz w poniedziałek 8 lutego, w godzinach od 8:00 do 17:00. Decyzje, które nie zostaną odebrane osobiście przez mieszkańców, zostaną im doręczone za pośrednictwem operatora pocztowego. Przypominamy jednocześnie, że nieodebranie decyzji - osobiście lub od operatora pocztowego, nie zwalnia podatnika z obowiązku uregulowania podatku.
Informację dotyczące doręczania decyzji dla mieszkańców sołectw przekazane zostaną przez sołtysów.