Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Komunikaty 28 lipca 2021

Oferta sprzedaży

Oferta sprzedaży

Burmistrz Krobi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości o powierzchni 1,1343 ha, położonej w Pudliszkach przy ul. Ponieckiej, stanowiącej własność Gminy Krobia,
Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną oraz sieć wodociągową, która jest rozprowadzona z hydroforni zlokalizowanej na działce. W jej obrębie znajdują się również budynki po dawnej cegielni, w tym suszarnia, kotłownia i budynek socjalny, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 4 010,37 m2. Stan techniczny budynków konstrukcji murowanej został określony jako średni, natomiast stan techniczny budynków
konstrukcji drewnianej jest zły. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, jednak dojazd zapewniony jest przez działkę przyległą, stanowiącą własność Gminy Krobia. Dla terenu dawnej cegielni nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest natomiast na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem PP - tereny przemysłu, baz, składów usług, obiektów produkcji rolnej, ogrodniczej oraz rybackiej, a także
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej (bez obiektów produkcji rolnej – ferm i mieszkalnictwa).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 678 089,00 zł (netto), a pierwszy przetarg na jej zbycie zaplanowano na 13 października br.
Więcej informacji:w BIPOpublikował: Maciej Smektała kontakt: maciej@krobia.pl ostatnia zmiana: 2021-07-28 14:34:15