Komunikaty 01 marca 2019

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia i wyboru ofert organizacji pozarządowych

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem nr 3/2018 Burmistrza Krobi z dnia 8 stycznia 2019 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej. Dofinansowanie otrzymało sześć spośród złożonych ofert w ramach poniższych zadań:

1.     Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Krobia, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

2.     Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Pudliszki, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

3.     Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna w miejscowości Chwałkowo, w tym udział w rozgrywkach organizowanych przez PZPN

4.     Propagowanie turystyki rowerowej na terenie Gminy Krobia wraz z organizacją ogólnodostępnych imprez rowerowych

5.     Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu biegowego

6.     Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych

 

Wysokość przyznanych dotacji określa Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2019 Burmistrza Krobi z dnia 1 marca 2019 roku

 

Więcej Informacji w BIP