Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 10 lutego 2021

Poszukiwani członkowie Komisji Konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisji Konkursowej, powoływanej celem oceny ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego na 2021 rok, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Krobi z dnia 3 lutego 2021 r.

Termin składania kandydatur mija 16 lutego 2021 roku.

Więcej w BIP