Nasz profil YouTube Projekty Unijne
Komunikaty 17 marca 2021

Poszukiwani członkowie komisji konkursowej

Burmistrz Krobi zaprasza reprezentantów organizacji pozarządowych do członkostwa w Komisjach Konkursowych powoływanych celem oceny ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w 2020 roku w gminie Krobia z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 16 marca 2021r.

Termin składania kandydatur mija 30 marca 2021 roku.

Pliki do pobrania: