Oferta pracy 28 września 2017

Praca w Urzędzie Miejskim w Krobi - stanowisko: pomoc administracyjna

Burmistrz Krobi poszukuje kandydata na stanowisko pomocnicze –pomoc administracyjna w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krobi. Oferujemy odpowiedzialną pracę, w pełnym wymiarze etatu, dającą możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Oferty prosimy składać do 9 października 2017  roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta w budynku ratusza lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia z dopiskiem na kopercie: „stanowisko: pomoc administracyjna ”. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej