Inwestycje 14 lutego 2018

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z dofinansowaniem

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z dofinansowaniem

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to doskonała alternatywa dla tradycyjnych szamb tam, gdzie nie ma lub najprawdopodobniej nie będzie w przyszłości kanalizacji sieciowej. Dlatego też po raz kolejny przypominamy, iż Rada Miejska w Krobi uchwaliła „Regulamin udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, który daje możliwość ubiegania się o środki mieszkańcom tych miejscowości, które nie są objęte planem budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub właścicieli gospodarstw domowych położonych w dużej odległości od zwartej zabudowy. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest likwidacja istniejącego szamba (zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne) i budowa przydomowej oczyszczalni przy istniejących już budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni w trakcie budowy nowego budynku mieszkalnego. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę. Wnioskodawca może ubiegać się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków tylko jednokrotnie. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów zakupu i montażu oczyszczalni, udokumentowanych na podstawie faktury/rachunku, lecz nie więcej niż:
- 4000 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek jednorodzinny;
- 6000 zł dla wnioskodawcy, którego oczyszczalnia obsługiwać będzie budynek wielorodzinny.

Wnioski o udzielenie dotacji pobierać i składać należy w Urzędzie Miejskim w Krobi, a więcej informacji uzyskać można w biurze nr 7 bądź pod numerem tel. 65 57 12 804.