Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze
Aktualności z NGO 04 lutego 2021

Przyznano dotację organizacji pozarządowej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony w listopadzie ub.r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej na kolejne, ostatnie już ujęte tymże konkursem zadanie:

1) zadanie: „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportu w dyscyplinie tenis ziemny na terenie gminy Krobia” – wybrano ofertę zadania pt. „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w Gminie KROBIA – Dyscyplina wiodąca – tenis ziemny” przedłożoną przez Fundację na rzecz rozwoju młodych talentów Ka4 resPect  z siedzibą w Kołaczkowicach (udzielona kwota dotacji: 5.000,00 zł).

Szczegóły w BIP w Zarządzeniu Nr 26/2021 Burmistrza Krobi z dnia 4 lutego 2021 roku.

Tym samym zakończono procedurę konkursową w ramach wszystkich trzech otwartych konkursów ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych w 2021 roku, które zostały ogłoszone w listopadzie ub.r.