Oświata 23 grudnia 2016

Rozmawiali o oświacie

Rozmawiali o oświacie

14 grudnia br. na Wyspie Kasztelańskiej w Krobi odbyło się spotkanie burmistrza Krobi z dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy Krobi oraz kierownictwem Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Podczas narady przedstawione zostały wyniki egzaminów gimnazjalnych z wykorzystaniem EWD - edukacyjnej wartości dodanej, a także zmiany w systemie oświatowym, w tym dotyczące ustroju szkół, które ...nastąpią w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie było ponadto okazją do omówienia programu edukacji kulturalnej, który najprawdopodobniej niebawem zostanie wprowadzony w ramach zajęć pozalekcyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Krobia, a także do dyskusji na temat współpracy szkół ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Korzystając z okazji kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili również plany działalności na najbliższe miesiące, w tym ofertę zajęć podczas ferii zimowych oraz  program gminnych obchodów 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.Opublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2016-12-23 11:25:00