Aktualności z NGO 07 czerwca 2018

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury fizycznej

Burmistrz Krobi rozstrzygnął ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza nr 41/2018 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Krobia w 2018 roku w zakresie zadania pn. „Upowszechnianie i popularyzacja uprawiania sportów siłowych”. W ramach danego zadania złożona została jedna oferta, a kwota udzielonej dotacji wyniosła 5.000,00 zł.
Więcej informacji w BIP