Aktualności 12 lipca 2017

Sołtys Sołectwa Niepart - wybrany

Sołtys Sołectwa Niepart - wybrany

W dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej w Nieparcie odbyło się zebranie wiejskie samorządu mieszkańców podczas którego wybrano nowego sołtysa wsi Niepart, który będzie pełnił tę funkcję do końca obecnej kadencji. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Niepart na przewodniczącą zebrania wyznaczono radną panią Genowefę Skrobałę. W zebraniu uczestniczyło 66 mieszkańców wsi, którzy podczas zebrania zgłosili dwie kandydatury na sołtysa wsi Niepart: panią Sylwię Maćkowiak i pana Zenona Domanieckiego. W wyniku głosowania tajnego liczbą 48 głosów wybory wygrał Zenon Domaniecki, który tym samym po raz kolejny otrzymał zaufanie społeczne mieszkańców Sołectwa Niepartu. Pan Zenon w latach 1994-2010 pełnił już funkcje sołtysa wsi Niepart.
Ponad to na ręce ustępującego sołtysa pana Walentego Mikołajczaka Burmistrz Krobi pan Sebastian Czwojda złożył podziękowania za pracę na rzecz samorządu lokalnego.
Zgodnie z porządkiem zebrania wiejskiego w wolnych głosach i wnioskach mieszkańcy poruszyli temat budowy ścieżki rowerowej Niepart – Gogolewo, budowy oczyszczalni ścieków w Gogolewie, stanu dróg powiatowych w sołectwie oraz innych spraw bieżących.
A.Linowska

Galeria_facebook