Inwestycje 15 czerwca 2017

Spacer do przyszłości...

Spacer do przyszłości...

88 osób skorzystało z okazji wspólnych spacerów studyjnych w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022, na które 8 i 12 czerwca zaprosił mieszkańców gminny samorząd. Wszyscy, którzy na spacery się zdecydowali, zapoznać się mogli m.in. z koncepcjami zagospodarowania dawnej cegielni w Pudliszkach, starej gazowni w Krobi czy też Parku im. Jana Pawła II w Krobi. W Muzeum Stolarstwa i Biskupizny w Krobi, po którym oprowadził jego właściciel - Marek Hałas, zobaczyć było można z kolei projekty adaptacji pomieszczeń na cele muzealne i wystawiennicze, przygotowane przez studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu pod kierunkiem prof. Marty Weroniki Węcławskiej - Lipowicz, kierującej Katedrą Architektury Wnętrz tejże uczelni. Podczas spacerów wiele uwagi poświęcono wodzie i jej ożywczej sile dla przestrzeni publicznej. Prof. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentowała koncepcję zagospodarowania terenu dawnej cegielni w Pudliszkach, w której znaczącą rolę przypisano zbiornikom wodnym, wzmacniającym funkcję rekreacyjno-sportową obszaru, zaś wiceburmistrz Krobi Michał Listwoń odniósł się do potencjału krobskiej fosy i jej najbliższego otoczenia. Jak się okazuje, Krobia utożsamiana jest właśnie m.in. z tym, że jako jedno z nielicznych miast w Polsce posiada w swoim centrum fosę, stanowiącą doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji. Warto podkreślić, że fakt ten zauważają nie tylko osoby spoza terenu gminy, ale również sami jej mieszkańcy. Ci ostatni wielokrotnie podczas spaceru studyjnego przywoływali chociażby "Wianki", przystań dla łodzi czy też amatorskie mecze hokejowe, które przed laty charakterystyczne były dla krobskiej fosy. O tym, czy i które plany dotyczące rewitalizacji gminy uda się zrealizować, przekonamy się zapewne za kilka lat. Wiele zależeć będzie m.in. o środków zewnętrznych, o które gminny samorząd będzie zabiegać. Warto zaznaczyć jednak, że pierwsze sukcesy w tym względzie Gmina Krobia ma już za sobą. Przypomnijmy, że dzięki pozyskaniu środków na "krobskiego Kopernika", już za kilka miesięcy zmieni się m.in. oblicze dzisiejszego budynku gospodarczego na Wyspie Kasztelańskiej, w którym powstanie Lokalne Centrum Popularyzacji Nauki, Edukacji i Innowacji. Spacery studyjne zachęcić miały mieszkańców do aktywnego włączenia się w proces tworzenia i konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krobia na lata 2015-2022. Poprzez wizytę bezpośrednio w miejscach, w których przedsięwzięcia rewitalizacyjne są planowane, miały one również pomóc "przenieść się w przyszłość" i w połączeniu z zaprezentowanymi koncepcjami zagospodarowania terenów wyobrazić sobie, jak przestrzeń publiczna wyglądać mogłaby za kilka czy kilkanaście lat. Warto podkreślić, że rewitalizacja gminy jest nie tylko przedsięwzięciem kapitałochłonnym, ale również czasochłonnym, stąd Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krobia, będący jednym z dokumentów strategicznych Gminy, przewiduje realizację poszczególnych działań na przestrzeni wielu lat.

Galeria-facebookOpublikował: Adam Sarbinowski kontakt: zk@krobia.pl ostatnia zmiana: 2017-06-15 12:16:36