Inwestycje 28 grudnia 2017

Spółka PKP czeka na uwagi mieszkańców i podróżnych

Spółka PKP czeka na uwagi mieszkańców i podróżnych

W związku z trwającymi pracami nad dokumentacją projektową planowanej modernizacji linii kolejowej Ostrów Wielkopolski-Krotoszyn-Leszno-Głogów, informujemy o możliwości przesłania za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Krobi uwag, dotyczących powyższego przedsięwzięcia. Zgodnie z dokumentacją przesłaną przez firmę BBF - Kompleksowe Usługi Związane z Przygotowaniem i Realizacją Projektów Inwestycyjnych, działającą w imieniu PKP PLK S.A., propozycje i oczekiwania mieszkańców oraz podróżnych dotyczyć mogą następujących kwestii:
- długość peronów,
- oczekiwania dotyczące czasu dojazdu pasażera,
- oczekiwania w zakresie istniejącej lokalizacji punktów obsługi podróżnych (lokalizacja peronów, przystanków),
- nowe rekomendowane punkty obsługi podróżnych,
- oczekiwania w zakresie przejazdów kolejowych,
- inwestycje w zakresie dworców kolejowych,
- inwestycje w zakresie parkingów,
- inwestycje w zakresie węzłów przesiadkowych,
- inwestycje z zakresu przebudowy dróg w zasięgu skrzyżowań z linią kolejową.

Uwagi i propozycje przesyłać można do 4 stycznia 2018 r. na adres zm@krobia.pl