Gospodarka 20 lipca 2023

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

Spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami

13 lipca w Krobskim Centrum Usług Społecznych (KCUS) odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy Krobia, zorganizowane przez Gminę Krobia we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.
Dwudziestu jeden przedsiębiorców wysłuchało trzech zaplanowanych w ramach spotkania prelekcji. Prezentację na temat własnej działalności pod względem możliwej współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualnych terenów inwestycyjnych na terenie gminy Krobia przygotowali goście z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, której obszar działania obejmuje także teren gminy Krobia. Z kolei o bieżącej ofercie wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców mówił Krzysztof Marzec - Prezes Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, którego Gmina Krobia jest członkiem. Nie zabrakło także prezentacji na temat członkostwa Gminy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. (SIM), z której to inicjatywy w ciągu najbliższych kilku lat w Pudliszkach powstać mają budynki wielorodzinne dla osób, które są w stanie opłacać czynsz za mieszkanie, ale nie otrzymały zdolności kredytowej.
Główną ideę spotkania stanowiło zacieśnianie kontaktów między samorządem a lokalnym sektorem przedsiębiorstw, jak i nawiązywanie wzajemnych kontaktów między podmiotami biznesu. Był to również czas na omówienie spraw bieżących. A ponieważ sektor przedsiębiorczości stanowi niezwykle cenny głos w dyskusji na temat rozwoju Gminy, podczas poprzedniego, pierwszego spotkania (grudzień 2022 roku), ustalono, iż spotkania takie będą się odbywać cyklicznie. Kolejne zaplanowano jeszcze pod koniec obecnego roku

 

Foto_facebook

Nasz profil YouTube Projekty Unijne fundusz czyste powietrze pzgomaz